ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ:ΥΠΟ ΚΑΤΩΧΗ

Κατωκοπιά:
υπό κατοχή
50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΧΗ 1974-2024
Go to content
ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Αρδευτικό Τμήμα (Α/Τ)                                                    Επαρχία                            Αρδεύσιμη Εκταση (δεκ)
1 Α/Τ «ΡΟΔΑΜΙΑ»                                                ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ  ΛΕΥΚΩΣΙΑ       400,00
2 Α/Τ «ΤΟΥΜΠΑ»                                                 ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ          400,00
3 A/T«ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΩΝΑΣ»                              ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ          320,00
4 Α/Τ «ΒΟΡΙΝΕΣ»                                                 ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ          237,00
5 Α/Τ «ΡΟΔΑΜΙΑ»                                                ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ         400,00
6 Α/Τ «ΤΟΥΜΠΑ»                                                 ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ          400,00
7 Α/Τ «ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΩΝΑΣ»                             ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ          320,00
8 Α/Τ «ΡΟΘΕΣΙΑ» ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ            ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ          225,00
9 Α/Τ «ΚΑΤΩ ΜΑΖΕΡΗ»                                         ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ          220,00
10 Α/Τ «ΚΑΤΖΙΗΛΟΣ»                                            ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ  ΛΕΥΚΩΣΙΑ        210,00
11 Α/Τ «ΠΡΑΝΤΟΙ»                                               ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ         210,00
12 Α/Τ «ΝΑΟΣ»                                                    ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ         187,00
13 Α/Τ «ΔΟΜΕΣ 2»                                               ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ         160,00
14 Α/Τ «ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ»                                         ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ           00,00

Back to content